Originalna pekinška raca

predhodno naročilo: en dan prej/ one day advance order)  
Originalna pekinška raca - cela / Original Peking duck
Vsebuje / Contains 1, 6
38,00 €
1/2 originalne pekinške race / 1/2 Original
Peking duck
Vsebuje / Contains 1, 6
20,00 €